Cadeirydd Anrhydeddus
Paul Matthews-Jones
Rhif ffon - 07779 641 852
e-bost - chair@arsenalgogleddcymru.com

Is Gadeirydd
Garri Hughes
Rhif ffôn 07881 633 799
eBost garribryn@aol.com

Ysgrifennydd
Gwynedd Watkin
Rhif ffon - 07850167434
e-bost - ysgrifennydd@arsenalgogleddcymru.com

Ysgrifennydd Aelodaeth
e-bost - aelodaeth@arsenalgogleddcymru.com

Trysorydd
John Tudor
Rhif ffon - 01758701755
e-bost - trysorydd@arsenalgogleddcymru.com

Swyddog Tocynnau Gemau Cartref
Nigel Evans
Rhif ffon - 07814 994 546
e-bost - adref@arsenalgogleddcymru.com

Swyddog Tocynnau Gemau Oddi Cartref
Sheila Sturman
Rhif ffon - 07900834680
e-bost - oddicartref@arsenalgogleddcymru.com

Swyddog Deunyddiau Arsenal
Derwyn Jones
Rhif ffon - 07428 900233
derjones@hotmail.co.uk

English Version

Swyddogion y Clwb